Naszym celem jest minimalizacja wpływu naszych produktów na środowisko poprzez promowanie recyklingu i odpowiedniego zarządzania odpadami. 

Dlatego też nasze opakowania w pełni nadają się do ponownego użytku. Klient ma jednak możliwość zwrotu opakowania do miejsca zakupu lub wyrzucenia do pojemnika na śmieci zgodnie z materiałem - części papierowe opakowania do pojemników na papier, pozostałe części do odpadów zmieszanych.

Jeśli klient nabywa u nas nowy zegarek (sprzęt elektroniczny), może zwrócić nam nieodpłatnie swój inny sprzęt z gospodarstwa domowego, o ile jest on tego samego typu i spełnia te same zadania co zakupiony produkt. Oddawany sprzęt powinien być kompletny. Zgodnie z prawem nie możemy przyjąć sprzętu niekompletnego.

Prosimy o informację jeśli zużyty sprzęt ma być odebrany w miejscu dostawy.

Zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny można oddać również w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. Punkty te funkcjonują w całym kraju. W tych lokalizacjach klient ma możliwość pozbycia się swojego starego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, bez względu na to, czy jest kompletny czy niekompletny. Lista miejsc, gdzie można oddać zużyty sprzęt, jest dostępna na stronach internetowych każdej gminy.